മതമില്ലെങ്കില്‍ കൊല്ലും.

മതമേതായാലും  മനുഷ്യന്‍ നന്നായിക്കൂടാ !
വരാനിരിക്കുന്നത് തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങി.
കലാശം വേഗത്തില്‍ ആഗമിക്കുന്നു.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s