തത്ത്വമസി

ആദ്ധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ ആനുകാലികമായി അവതരിപ്പിക്കെണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഈ ചിത്രം വര്‍ഗ,മത,ദേശഭേദം വര്‍ജിച്ച്ച്ചു സര്‍വരും കാണേണ്ടതാണ്.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s