ഞാന്‍ രാജു (പു.50)

ഉറക്കം വരാതെ കിടന്നപ്പോള്‍ തോന്നിയ ചിന്തകള്‍ക്ക് കൊടുത്ത രൂപമാണിത്.
ഒരു മലയാളിക്കൂട്ടായ്മയായി ഇത് വളരട്ടെ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s